Dennis i ringen 14.aug.2010 hvor han fikk sitt 3.cert bare 10mnd. gammel.